Lifestyle

Wat is goed spelen?

Jaarlijks wordt de Verkiezing Speelgoed van het Jaar gehouden. De genomineerde spellen en speelgoed zijn in de winkel eenvoudig te herkennen door de sticker. Het winkelt voor veel gevers prettig. Maar dat is niet de enige reden dat er een Verkiezing is. Speelgoed van het Jaar wordt vooral georganiseerd om ‘spelen’ onder de aandacht te brengen en het belang daar van.

Belangrijke kenmerken van goed speelgoed:
• prikkelt de fantasie
• stimuleert vaardigheden
• sluit aan op de belangstelling
• is met zorg gemaakt
• heeft een goede prijs ten opzichte van de kwaliteit
• zorgt voor een prettige tijdsbesteding
 
Iedere leeftijdsfase brengt zijn eigen "leerdoelen" met zich mee en de bijbehorende spelactiviteiten:
➢ Bij baby's en dreumesen draagt het spelen in sterke mate bij aan de ontwikkeling van de waarneming via de zintuigen, vooral het zien, horen en de tast, aan de informatieverwerking door de hersenen en aan de ontwikkeling van de aansturing en coördinatie van de spieren. Speelgoed dat de zintuigen prikkelt en uitdaagt tot motorische activiteit past goed bij deze leeftijden.

➢ Peuters leren in toenemende mate hoe de wereld in elkaar zit, krijgen beter inzicht in oorzaak en gevolg en leren allerlei vaardigheden door te spelen. Het praten komt in een versnelling. Het spel wordt meer functioneel (naspelen van de realiteit). Speelgoed mag meer complex zijn, meer een beroep doen op de fijne en grove motoriek en meer eisen stellen aan de informatieverwerking door het kind. Peuters laten steeds meer fantasiespel zien. Spelen met knuffels, poppen, auto's en blokken is populair. Vanaf drie jaar kunnen kinderen al meedoen met eenvoudige spelletjes en leren omgaan met spelregels.

➢ Kleuters zijn vaak al uit eigen beweging bezig met schoolse kennis en vaardigheden. Sommige kleuters zijn bezig met letters en cijfers en woordjes schrijven en allerlei begrippen. Als een kind dat leuk vindt, kan het hier met educatief speelgoed in gestimuleerd worden. Kleuters kunnen spelen met meer complex bouwmateriaal en spelen graag fantasiespel met poppen en poppetjes. Ook kunnen ze al beter redeneren. Ze kunnen meedoen met spelletjes met meer regels. Hierdoor kunnen ze leren om ook in andere situaties om te gaan met regels. Spellen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de taal en het getalbegrip. Door samen te spelen kunnen kinderen leren om te delen en rekening te houden met anderen, maar ook om op te komen voor hun eigen belang.
➢ Vanaf zes jaar kunnen kinderen steeds beter meedoen met spelletjes. Spelregels worden beter begrepen en er wordt meer strategisch gespeeld. Het spelen met auto's, poppen en poppetjes blijft populair. Kinderen - vooral de jongens - worden meer competitief. Jongens gaan toenemend bouwen met meer complex constructiemateriaal. Verkleedspelletjes en ander fantasiespel zijn leuk. Voor meisjes is het leuk om bezig te zijn met mode en uiterlijk. Ook willen kinderen van deze leeftijd graag de dingen kunnen doen die oudere broers of zussen doen.

➢ Vanaf acht jaar kunnen kinderen steeds complexere spellen aan. Het probleemoplossend vermogen en strategisch inzicht neemt toe. Taal-, reken- en kennisspelletjes worden interessanter. Constructiespeelgoed en technisch speelgoed is populair bij jongens. Ook zijn kinderen regelmatig bezig met creatieve activiteiten.
➢ Vanaf 12 jaar zijn kinderen vaak in staat om spelletjes van volwassenen te spelen, waarbij ze wel op gang geholpen moeten worden door bijvoorbeeld een ouder. Het abstract denken neemt sterk toe in deze leeftijdsfase. Vrijwel alle aspecten van de verstandelijke ontwikkeling kunnen met spellen gestimuleerd worden.